Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 955 246 razy

Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg

Substancja czynna Natrii valproas
Nazwa preparatu Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
Zawartość opakowania 100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
Kod EAN 5909990042364
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,56 PLN
Zakres wskazań objętych Padaczka
Urzędowa cena zbytu 56,16 PLN
Cena detaliczna 69,37 PLN
Wysokość limitu 69,37 PLN
Inne poziomy refundacji: bezpłatny ( 0,00 PLN)
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieświadomości (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand mal), mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieświadomości, napady atoniczne. Lek może być również stosowany w innych rodzajach padaczki, niereagujących odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak: Napady padaczkowe częściowe: zarówno proste (ogniskowe), jak i złożone (psychomotoryczne); napady wtórne uogólnione, zwłaszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypadku napadów pierwotnie uogólnionych lek często można stosować w monoterapii. W napadach częściowych częściej zachodzi konieczność wprowadzenia leczenia skojarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych. Leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu

Wszystkie preparaty zawierające Natrii valproas

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,56 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 41,83 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,20 PLN 41,83 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. bezpłatny 0,00 PLN 35,84 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. ryczałt 3,20 PLN 35,84 PLN
Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml ryczałt 9,10 PLN 10,36 PLN
Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml ryczałt 11,37 PLN 15,88 PLN


© 2013