Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 955 247 razy

Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg

Substancja czynna Natrii valproas
Nazwa preparatu Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
Zawartość opakowania 100 szt. (1 blist.po 100 szt.)
Kod EAN 5909990042364
Poziom odpłatnosci bezpłatny
Wysokość dopłaty 0 PLN
Zakres wskazań objętych Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Urzędowa cena zbytu 56,16 PLN
Cena detaliczna 69,37 PLN
Wysokość limitu 69,37 PLN
Inne poziomy refundacji: ryczałt ( 3,56 PLN)
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Napady padaczkowe pierwotnie uogólnione: typowe i nietypowe napady nieświadomości (petit mal), napady miokloniczne, napady toniczno-kloniczne (grand mal), mieszane postaci napadów toniczno-klonicznych i napadów nieświadomości, napady atoniczne. Lek może być również stosowany w innych rodzajach padaczki, niereagujących odpowiednio na inne leki przeciwpadaczkowe, jak: Napady padaczkowe częściowe: zarówno proste (ogniskowe), jak i złożone (psychomotoryczne); napady wtórne uogólnione, zwłaszcza napady akinetyczne i atoniczne. W przypadku napadów pierwotnie uogólnionych lek często można stosować w monoterapii. W napadach częściowych częściej zachodzi konieczność wprowadzenia leczenia skojarzonego, podobnie jak w napadach wtórnie uogólnionych i mieszanych postaciach napadów pierwotnie uogólnionych i częściowych. Leczenie fazy maniakalnej w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu

Wszystkie preparaty zawierające Natrii valproas

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,56 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 41,83 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,20 PLN 41,83 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. bezpłatny 0,00 PLN 35,84 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. ryczałt 3,20 PLN 35,84 PLN
Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml ryczałt 9,10 PLN 10,36 PLN
Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml ryczałt 11,37 PLN 15,88 PLN


© 2013