Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 952 448 razy

Sectral 400, tabl. powl., 400 mg

Substancja czynna Acebutololum
Nazwa preparatu Sectral 400, tabl. powl., 400 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990110018
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 12,77 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 16,52 PLN
Cena detaliczna 20,10 PLN
Wysokość limitu 10,53 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze (w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym). Choroba wieńcowa. Długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego

Wszystkie preparaty zawierające Acebutololum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Sectral 200, tabl. powl., 200 mg 30 szt. ryczałt 9,07 PLN 11,14 PLN
Sectral 400, tabl. powl., 400 mg 30 szt. ryczałt 12,77 PLN 20,10 PLN


© 2013