Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.3.2012

O stronie

O programie

Program powstał w oparciu o listę leków refundowanych opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Po wpisaniu części nazwy leku lub substancji aktywnej pojawia się lista pasujących do kryteriów preparatów, po wybraniu jednego na liście, w dymku dialogowym pojawia się informacja o refundacji, opakowaniu oraz wskazaniach do refundacji.

Baza będzie regularnie aktualizowana po zmianie listy przez MZ. Data aktualizacji jest widoczna w stopce. Na liście nie ma preparatów nieobjętych refundacją.

Baza ulotek z charakterystyką produktów leczniczych została opracowana w oparciu o informacje publikowane prze Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dla części preparatów (m.in opatrunków, pasków do glukometru, preparatów żywieniowych) - brak jest dostępnych materiałów rejestracyjnych.

Tytaniczną pracę, polegającą na uzupełnieniu bazy leków o zalecenia z punktu 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego wykonuje grupa ludzi związanych z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku. Do tej pory uzupełniono zalecenia do 4237 ( 157 %) leków.

Materiały graficzne są ogólnie dostępne w internecie i nieobjęte prawami autorskimi, ich umieszczenie, tak jak i humorystyczny charakter dialogu ma tylko i wyłącznie za zadanie poprawę interakcji użytkownika z programem nadając jej bardziej spersonifikowany charakter. W żadnym wypadku moją intencją nie jest zniesławienie osoby Ministra, lecz próba ułatwienia życia lekarzom, a także zwrócenie uwagi na istotny, zwłaszcza dla pacjentów, problem organizacyjny.

O autorze

Jestem młodym lekarzem z Trójmiasta, z pasją do kardiologii, zamiłowaniem do programowania. W mojej pracy zawodowej codziennie stykam się z absurdalnymi rozwiązaniami narzucanymi przez polski system ochrony zdrowia, które zmieniają pracę lekarską w biurokratyczną, urzędniczą, ogłupiającą walkę z papierami. Uważam,że w XXI wieku większość schematycznych, powtarzalnych, biurowych czynności jest w stanie wykonać za nas komputer, co staram się udowodnić w pisanych przeze mnie programach, które ułatwiają życie moim koleżankom i kolegom z pracy.

Ostatnie chaotyczne ruchy Ministerstwa Zdrowia, ciągłe zmiany zasad szkolenia, specjalizacji, rozliczania hospitalizacji i refundacji leków wprowadzają zamęt i w mojej opinii znacząco szkodzą pacjentom, odciągając od nich uwagę lekarza. W zamian za to skupiają ją na konieczności dostosowania się do nowych przepisów i wypełniania kolejnych narzuconych obowiązków, które naszą profesję stopniowo zamieniają w zwykłą pracę biurową.

Wprowadzenie obowiązku wpisywania na recepcie stopnia refundacji, a w przypadku pomyłki - obciążenie lekarza finansową odpowiedzialnością za nieprawidłowe wypisanie recepty jest moim zdaniem błędnym posunięciem, które nie dość, że zbulwersowało środowisko lekarskie i aptekarskie to dodatkowo wywołało niepotrzebny "protest pieczątkowy", który komplikuje życie wszystkim, a pacjentom szczególnie. Ministerstwo przyznało się do błędu, lecz nie udostępniło rozwiązań, które w skuteczny sposób umożliwiają wykonanie nałożonych obowiązków. Dlatego uważam, że minister, który skomplikował sprawę, powinien dostarczyć narzędzia, które ją rozwiążą.

Jeśli uważasz podobnie, lub inaczej napisz do mnie

Mówią o Bartoszu

Powstanie strony spotkało się z pozytywnym odzewem środowiska medycznego, a także prasy drukowanej i elektronicznej.


Fakty TVN24

Bartosz aprobuje

Minister zdrowia ostrzega: korzystanie z Bartosza może ułatwić pracę!.
9 lutego 2012 autor strony został zaproszony na spotkanie z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Minister pogratulował inicjatywy i wysłuchał wszystkich uwag dotyczących rozwiązań informatycznych udostępnianych i wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia. Więcej o wizycie w Ministerstwie

Bartosz - wersja 2

Dnia 21.03.2012 została uruchomiona nowa wersja serwisu, z przebudowanym i bardziej przejrzystym interfejsem graficznym. Jeśli z jakiejś przyczyny odczuwasz nostalgiczną tęsknotę za "starym" Bartoszem jest on dostępny pod adresem http://stary.bartoszmowi.pl

Od 2 stycznia 2012 Bartosza zapytano 8 817 903 razy (to ponad 318 razy na godzinę!).

© 2012
GFX BY GnS™
LOGOWANIE
  Login:  
Hasło:  
    › WEJDŹ
Błędny login lub hasło!
×