Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 956 398 razy

Convulex, syrop, 50 mg/ml

Substancja czynna Natrii valproas
Nazwa preparatu Convulex, syrop, 50 mg/ml
Zawartość opakowania 1 but.po 100 ml
Kod EAN 5909990023912
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 9,10 PLN
Zakres wskazań objętych Padaczka
Urzędowa cena zbytu 8,48 PLN
Cena detaliczna 10,36 PLN
Wysokość limitu 4,46 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Kapsułki. Leczenie napadów uogólnionych w postaci: napadów mioklonicznych, toniczno-klonicznych, atonicznych, nieświadomości. Leczenie napadów ogniskowych: z objawami prostymi i złożonymi, napadów ogniskowych wtórnie uogólnionych, zespołu Lennoxa i Gastauta. Profilaktyka zaburzeń afektywnych dwubiegunowych w przypadku nieskuteczności preparatów litu i karbamazepiny. Syrop. Leczenie pierwotnych napadów padaczkowych uogólnionych: napady kloniczne, toniczne, toniczno-kloniczne, napady nieświadomości, napady miokloniczne i atoniczne oraz częściowych napadów padaczkowych, które są lub nie są uogólnione.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu

Wszystkie preparaty zawierające Natrii valproas

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,56 PLN 69,37 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 41,83 PLN
Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. (1 blist.po 100 szt.) ryczałt 3,20 PLN 41,83 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. bezpłatny 0,00 PLN 35,84 PLN
Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. ryczałt 3,20 PLN 35,84 PLN
Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml ryczałt 9,10 PLN 10,36 PLN
Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml ryczałt 11,37 PLN 15,88 PLN


© 2013