Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 956 398 razy

Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml

Substancja czynna Filgrastimum
Nazwa preparatu Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
Zawartość opakowania 1 amp.-strz.
Kod EAN 5909991102500
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 15,37 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 90,72 PLN
Cena detaliczna 108,38 PLN
Wysokość limitu 96,21 PLN
Decyzja od 2015-07-01 – dla kolumny M, 2016-01-01 – dla kolumny N
Okres obowiązywania 2 lata – dla kolumny M, 2 lata – dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi z powodu stwierdzonego nowotworu złośliwego (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddanych leczeniu mieloablacyjnemu przed przeszczepieniem szpiku, u których występuje zwiększone ryzyko przedłużonej ciężkiej neutropenii (bezpieczeństwo stosowania i skuteczność  leku są podobne u dorosłych i dzieci otrzymujących chemioterapię lekami cytotoksycznymi). Mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. PBPC). Długotrwałe stosowanie w celu zwiększenia liczby neutrofili i zmniejszenia częstości i czasu trwania objawów związanych z zakażeniem u dzieci lub dorosłych pacjentów z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią z bezwzględną liczbą neutrofili (ANC) ≤0,5 x 109/l oraz ciężkimi lub nawracającymi zakażeniami w wywiadzie. Leczenie przewlekłej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109/l) u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, gdy nie można zastosować innych metod leczenia neutropenii.
Wskazania
pozarejestracyjne
gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; anemia aplastyczna; neutropenia wrodzona - w przypadkach innych niż określone w ChPL; neutropenia nabyta - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów

Wszystkie preparaty zawierające Filgrastimum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 12,44 PLN 105,45 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 12,90 PLN 163,63 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 7,89 PLN 485,74 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 3,20 PLN 769,68 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 4,77 PLN 675,04 PLN
Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. ryczałt 3,20 PLN 1072,56 PLN
Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 15,37 PLN 108,38 PLN
Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 22,47 PLN 500,32 PLN
Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. ryczałt 17,12 PLN 167,85 PLN
Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. ryczałt 24,27 PLN 790,75 PLN
Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/ml 5 fiol.po 1 ml ryczałt 169,89 PLN 647,74 PLN
Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 μg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 44,85 PLN 137,86 PLN
Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 μg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml ryczałt 169,89 PLN 647,74 PLN
Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 μg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 63,61 PLN 214,34 PLN
Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 μg/ml 5 amp.-strz.a 0,5 ml ryczałt 239,73 PLN 1006,21 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml 5 amp.-strz.po 0,2 ml ryczałt 22,95 PLN 212,17 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 33,81 PLN 511,66 PLN
Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 44,68 PLN 811,16 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 17,30 PLN 110,31 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,20 PLN 461,44 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml 10 amp.-strz. z osł. zabezp. Igłę ryczałt 3,20 PLN 910,38 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 1 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 26,09 PLN 176,82 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 5 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,20 PLN 730,80 PLN
Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml 10 amp.-strz. z osł. zabezp. igłę ryczałt 3,20 PLN 1446,62 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 21,96 PLN 114,97 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 3,20 PLN 444,52 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 33,31 PLN 184,04 PLN
Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml ryczałt 3,20 PLN 711,37 PLN


© 2013