Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 952 448 razy

Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml

Substancja czynna Adrenalinum
Nazwa preparatu Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
Zawartość opakowania 10 amp.po 1 ml
Kod EAN 5909990182510
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,20 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 14,15 PLN
Cena detaliczna 19,33 PLN
Wysokość limitu 19,33 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Nagłe zatrzymanie krążenia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Wstrząs anafilaktyczny oraz inne ostre reakcje alergiczne. Napad astmy oskrzelowej - w celu przerwania skurczu oskrzeli. Ciężka bradykardia. Wstrząs kardiogenny - jako wazopresor.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 32.0, Leki pobudzające czynność serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego

Wszystkie preparaty zawierające Adrenalinum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 50% 27,82 PLN 55,64 PLN
Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml 10 amp.po 1 ml ryczałt 3,20 PLN 19,33 PLN


© 2013