Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 940 403 razy

Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg

Substancja czynna Acidum valproicum + Natrii valproas
Nazwa preparatu Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909991229610
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,20 PLN
Zakres wskazań objętych Padaczka
Urzędowa cena zbytu 15,94 PLN
Cena detaliczna 21,78 PLN
Wysokość limitu 21,78 PLN
Inne poziomy refundacji: bezpłatny ( 0,00 PLN) bezpłatny ( 0,00 PLN) bezpłatny ( 0,00 PLN)
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Padaczka - napady uogólnione: miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne, nieświadomości; napady częściowe: proste lub złożone, napady wtórnie uogólnione, zespół Lennoxa-Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany; kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu

Wszystkie preparaty zawierające Acidum valproicum + Natrii valproas

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) bezpłatny 2,85 PLN 16,49 PLN
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) ryczałt 6,05 PLN 16,49 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) bezpłatny 0,00 PLN 22,73 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) ryczałt 3,20 PLN 22,73 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. bezpłatny 0,00 PLN 21,48 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 21,48 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. bezpłatny 0,00 PLN 21,78 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 21,78 PLN
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg bezpłatny 2,14 PLN 6,69 PLN
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg ryczałt 5,34 PLN 6,69 PLN
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg bezpłatny 6,69 PLN 52,15 PLN
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg ryczałt 9,89 PLN 52,15 PLN
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg bezpłatny 4,97 PLN 16,34 PLN
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg ryczałt 8,17 PLN 16,34 PLN
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg bezpłatny 4,48 PLN 27,21 PLN
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg ryczałt 7,68 PLN 27,21 PLN
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg bezpłatny 5,55 PLN 39,65 PLN
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg ryczałt 8,75 PLN 39,65 PLN
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) bezpłatny 0,13 PLN 13,77 PLN
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,33 PLN 13,77 PLN
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 21,93 PLN
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 21,93 PLN


© 2013