Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 940 401 razy

Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg

Substancja czynna Acidum valproicum + Natrii valproas
Nazwa preparatu Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909991229610
Poziom odpłatnosci bezpłatny
Wysokość dopłaty 0 PLN
Zakres wskazań objętych Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Urzędowa cena zbytu 15,94 PLN
Cena detaliczna 21,78 PLN
Wysokość limitu 21,78 PLN
Inne poziomy refundacji: ryczałt ( 3,20 PLN) ryczałt ( 3,20 PLN) ryczałt ( 3,20 PLN)
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Padaczka - napady uogólnione: miokloniczne, toniczno-kloniczne, atoniczne, nieświadomości; napady częściowe: proste lub złożone, napady wtórnie uogólnione, zespół Lennoxa-Gastauta. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany; kontynuację leczenia walproinianem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walproinianem ostrej fazy manii.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu

Wszystkie preparaty zawierające Acidum valproicum + Natrii valproas

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) bezpłatny 2,85 PLN 16,49 PLN
Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) ryczałt 6,05 PLN 16,49 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) bezpłatny 0,00 PLN 22,73 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) ryczałt 3,20 PLN 22,73 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. bezpłatny 0,00 PLN 21,48 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 21,48 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. bezpłatny 0,00 PLN 21,78 PLN
Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 21,78 PLN
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg bezpłatny 2,14 PLN 6,69 PLN
Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg ryczałt 5,34 PLN 6,69 PLN
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg bezpłatny 6,69 PLN 52,15 PLN
Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg ryczałt 9,89 PLN 52,15 PLN
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg bezpłatny 4,97 PLN 16,34 PLN
Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg ryczałt 8,17 PLN 16,34 PLN
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg bezpłatny 4,48 PLN 27,21 PLN
Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg ryczałt 7,68 PLN 27,21 PLN
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg bezpłatny 5,55 PLN 39,65 PLN
Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg ryczałt 8,75 PLN 39,65 PLN
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) bezpłatny 0,13 PLN 13,77 PLN
ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,33 PLN 13,77 PLN
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) bezpłatny 0,00 PLN 21,93 PLN
ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,20 PLN 21,93 PLN


© 2013