Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 952 448 razy

Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg

Substancja czynna Tacrolimusum
Nazwa preparatu Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909990051076
Poziom odpłatnosci ryczałt
Wysokość dopłaty 3,77 PLN
Zakres wskazań objętych Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Urzędowa cena zbytu 109,64 PLN
Cena detaliczna 129,38 PLN
Wysokość limitu 128,81 PLN
Decyzja od 2016-01-01 – dla kolumny M, 2016-07-01/2016-09-01/2015-01-01 – dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata – dla kolumny M, 3 lata/2 lata – dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Profilaktyka odrzucania przeszczepu u dorosłych biorców alogenicznych przeszczepów nerki lub wątroby. Leczenie w przypadkach odrzucenia przeszczepu alogenicznego opornego na terapię innymi preparatami immunosupresyjnymi u dorosłych pacjentów.
Wskazania
pozarejestracyjne
stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek; miastenia; idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus

Wszystkie preparaty zawierające Tacrolimusum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt. ryczałt 6,63 PLN 67,83 PLN
Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt. ryczałt 3,77 PLN 129,38 PLN
Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt. ryczałt 3,21 PLN 644,05 PLN
Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 386,43 PLN
Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. ryczałt 27,19 PLN 88,39 PLN
Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. ryczałt 151,50 PLN 792,34 PLN
Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. ryczałt 36,07 PLN 161,68 PLN
Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 138,01 PLN
Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 181,07 PLN
Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. ryczałt 3,20 PLN 518,25 PLN
Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. ryczałt 3,66 PLN 686,84 PLN
Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,77 PLN 129,38 PLN
Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 3,21 PLN 644,05 PLN
Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) ryczałt 6,63 PLN 67,83 PLN
Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. ryczałt 3,21 PLN 64,41 PLN
Tacni, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. ryczałt 3,21 PLN 128,82 PLN
Tacni, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. ryczałt 3,21 PLN 644,05 PLN
Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 64,39 PLN
Taliximun, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 128,80 PLN
Taliximun, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. ryczałt 3,20 PLN 592,76 PLN


© 2013