Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 952 448 razy

Agen 10, tabl., 10 mg

Substancja czynna Amlodipinum
Nazwa preparatu Agen 10, tabl., 10 mg
Zawartość opakowania 30 szt.
Kod EAN 5909991226909
Poziom odpłatnosci 30%
Wysokość dopłaty 3,52 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 8,10 PLN
Cena detaliczna 11,73 PLN
Wysokość limitu 11,73 PLN
Decyzja od 2016-03-01 – dla kolumny M, 2016-05-01 – dla kolumny N
Okres obowiązywania 3 lata – dla kolumny M, 3 lata – dla kolumny N
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca (zapobieganie wystąpienia bólu w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca oraz leczenie dławicy naczynioskurczowej Prinzmetala). Amlodypina może być podawana w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi.
Wskazania
pozarejestracyjne
objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny

Wszystkie preparaty zawierające Amlodipinum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,69 PLN 12,29 PLN
Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 2,90 PLN 7,20 PLN
Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 30% 9,24 PLN 26,45 PLN
Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 6,53 PLN 15,13 PLN
Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,52 PLN 11,73 PLN
Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 30% 6,64 PLN 22,14 PLN
Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 5,06 PLN 13,66 PLN
Agen 10, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. 30% 5,11 PLN 13,71 PLN
Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 30% 5,28 PLN 13,88 PLN
Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,51 PLN 7,81 PLN
Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 2,73 PLN 7,03 PLN
Agen 5, tabl. powl., 5 mg 30 tabl. 30% 2,85 PLN 7,15 PLN
Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 2,10 PLN 6,40 PLN
Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,51 PLN 11,70 PLN
Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 3,18 PLN 7,48 PLN
Alneta, tabl., 5 mg 60 tabl. 30% 5,37 PLN 13,97 PLN
Alneta, tabl., 5 mg 90 tabl. 30% 7,45 PLN 20,36 PLN
Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 5,96 PLN 14,56 PLN
Alneta, tabl., 10 mg 60 tabl. 30% 9,42 PLN 26,63 PLN
Alneta, tabl., 10 mg 90 tabl. 30% 13,03 PLN 38,84 PLN
Amlaxopin, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 2,33 PLN 6,63 PLN
Amlaxopin, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,91 PLN 12,51 PLN
Amlodipine Aurobindo, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 1,70 PLN 5,65 PLN
Amlodipine Aurobindo, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,24 PLN 10,81 PLN
Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 1,55 PLN 5,16 PLN
Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 2,94 PLN 9,79 PLN
Amlodipinum 123ratio, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,35 PLN 11,15 PLN
Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 2,05 PLN 6,35 PLN
Amlodipinum 123ratio, Amlodipine Teva, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,35 PLN 11,16 PLN
Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 1,80 PLN 6,01 PLN
Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,45 PLN 11,49 PLN
Amlonor, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 2,95 PLN 7,25 PLN
Amlonor, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 5,51 PLN 14,11 PLN
Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 7,89 PLN 16,49 PLN
Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,79 PLN 12,39 PLN
Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,69 PLN 12,29 PLN
Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. 30% 3,41 PLN 11,38 PLN
Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 4,68 PLN 8,98 PLN
Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 2,61 PLN 6,91 PLN
Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 3,18 PLN 7,48 PLN
Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 2,61 PLN 6,91 PLN
Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 8,68 PLN 12,98 PLN
Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 10,27 PLN 18,87 PLN
Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 6,08 PLN 14,68 PLN
Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 4,13 PLN 12,73 PLN
Apo-Amlo 5, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,23 PLN 7,53 PLN
Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,07 PLN 5,22 PLN
Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 2,90 PLN 7,20 PLN
Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 5,39 PLN 13,99 PLN
Damloc, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 1,80 PLN 6,01 PLN
Damloc, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,55 PLN 11,82 PLN
Finamlox, tabl., 5 mg 30 tabl. 30% 2,61 PLN 6,91 PLN
Finamlox, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 5,39 PLN 13,99 PLN
Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 30% 2,05 PLN 6,35 PLN
Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 30% 3,69 PLN 12,29 PLN
Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 30% 9,69 PLN 22,60 PLN
Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,63 PLN 7,93 PLN
Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 6,86 PLN 15,46 PLN
Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 3,18 PLN 7,48 PLN
Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 30% 5,84 PLN 14,44 PLN
Vilpin, tabl., 10 mg 28 szt. 30% 3,26 PLN 10,86 PLN


© 2013