Bartosz
Baza ChPL w/g, URPL 11.2.2012
Baza leków MZ, 1.01.2015

Bartosza zapytano już 75 940 435 razy

Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg

Substancja czynna Estradiolum + Norethisteronum
Nazwa preparatu Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg
Zawartość opakowania 28 tabl.
Kod EAN 5909990451210
Poziom odpłatnosci 30%
Wysokość dopłaty 17,01 PLN
Zakres wskazań objętych We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Urzędowa cena zbytu 21,96 PLN
Cena detaliczna 26,59 PLN
Wysokość limitu 13,69 PLN
Decyzja od 2016-01-01
Okres obowiązywania 3 lata
Zalecenia (pkt 4.1 ChPL) Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) - leczenie objawów spowodowanych niedoborem estrogenów u kobiet po menopauzie, u których upłynął co najmniej rok od ustania miesiączkowania. Profilaktyka osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których występuje zwiększone ryzyko złamań, a które nie tolerują lub, dla których przeciwwskazane są inne leki stosowane w profilaktyce osteoporozy. Doświadczenie w leczeniu kobiet powyżej 65 rż. jest ograniczone.
Charakterystyka
Produktu Leczniczego
Otwórz ChPL
Grupa Limitowa 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami

Wszystkie preparaty zawierające Estradiolum + Norethisteronum

Nazwa Opakowanie Odpłatność Cena Cena 100%
Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 tabl. 30% 17,01 PLN 26,59 PLN
Cliovelle 1 mg / 0,5 mg tabletki, tabl., 1+0,5 mg 28 szt. (1 blist.po 28 szt.) 30% 13,06 PLN 22,64 PLN
Estalis, system transdermalny, 0,5 mg; 50 μg/24h + 4,8 mg; 250 μg/24h 8 systemów transdermalnych 30% 11,75 PLN 39,18 PLN
Estalis, system transdermalny, 0,6 mg; 50 μg/24h + 2,7 mg; 140 μg/24h 8 systemów transdermalnych 30% 11,75 PLN 39,18 PLN
Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 tabl. 30% 16,22 PLN 25,80 PLN
Systen Conti, system transdermalny, 3,2+11,2 mg 8 szt. 30% 12,09 PLN 40,31 PLN
Systen Sequi, system transdermalny, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 30% 12,09 PLN 40,31 PLN


© 2013